"Η φθηνότερη ασφάλεια αυτοκινήτου και μηχανής στην Πάτρα"

Η φθηνότερη ασφάλεια αυτοκινήτου

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, το αυτοκίνητο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, προσφέροντάς μας πολύτιμες υπηρεσίες. Αναγνωρίζοντας την αξία του, επιλέξαμε ευέλικτα πακέτα με την φθηνότερη ασφάλεια αυτοκινήτου, σε αξιόπιστες όμως εταιρίες! Όσο για την ασφάλεια της μηχανής σας, μικρότερη τιμή στην Πάτρα, δεν γίνεται να βρείτε.

Ακολουθήσαμε ειδική τιμολογιακή πολιτική, για την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, προωθώντας: φθηνές ασφάλειες αυτοκινήτων και μηχανών, με τρίμηνη ασφαλιστική διάρκεια, για κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, όπως άνεργοι, πολύτεκνοι, κ.ά.

health

health

EXTRA ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

“Ειδικά εκπτωτικά πακέτα που προσφέρουν: φθηνή ασφαλίση, αυτοκινήτου και μηχανής:

σε Δημόσιους ΥπάλληλουςΈνστολουςΠολύτεκνους και Ανέργους

Οικονομικές Ασφα-λύσεις για όλους!!!

“Δείτε τώρα το Τιμολόγιο  Οικονομικών Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων και Moto:

για τους νομούς ΑχαΐαςΗλείαςΑιτωλίας και Ακαρνανίας

ΚΥΒΙΚΑΙΠΠΟΙΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -
ΕΞΑΜΗΝΟ
0 - 9280 - 662 €
929 - 12147 - 866 €
1215 - 14999 - 1078 €
1500 - 178511 - 1280 €
1786 - 207113 - 1488 €
2072+15+92 €

ΚΥΒΙΚΑΠΑΚΕΤΟ ΜΟΤΟ - ΕΞΑΜΗΝΟ
0 - 5024 €
51 - 12535 €
126 - 25036 €
251 - 49937 €
500+56 €

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

· Σωματικές βλάβες 1.000.000 €

· Υλικές ζημίες 1.000.000 €

· Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων

· Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών σωματικές βλάβες

· Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών υλικές ζημίες

· Αστική ευθύνη κατά τη μεταφορά

· Αστική ευθύνη από μετάδοση φωτιάς

· Νομικές συμβουλές

· Προστασία bonus malus

· Φροντίδα ατυχήματος

· Ρυμούλκησης συνέπεια ατυχήματος

· Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο

ΚΑΛΥΨΕΙΣ MOTO

· Σωματικές βλάβες 1.000.000 €

· Υλικές ζημιές 1.000.000 €

· Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων

· Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών σωματικές βλάβες

· Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών υλικές ζημίες

· Αστική ευθύνη κατά τη μεταφορά

· Αστική ευθύνη από μετάδοση φωτιάς

· Νομικές συμβουλές

· Προστασία bonus malus

· Φροντίδα ατυχήματος

· Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο

Στους ανωτέρω πίνακες δείτε τις τιμές, των φθηνότερων ασφαλίστρων, εξάμηνης χρονικής διάρκειας, όπως αυτά διαμορφώνονται ανάλογα με τα κυβικά και τους φορολογήσιμους ίππους των οχημάτων σας.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Άδεια Κυκλοφορίας, Δίπλωμα Οδήγησης και προηγούμενο Ασφαλιστήριο.

health

health

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
4.9 (98%) 10 votes